VERTIGO BUSINESS TOWER

VERTIGO BUSINESS TOWER

SND Capital

“СНД Кепитъл” АД е акционерно дружество, което предлага в портфолиото си пълна гама от услуги в сферата на недвижимото имущество.

Покупко-продажби и наеми на жилищни и търговски площи

Маркетинг и продажби

Технически дю дилиджънс – Определяне на харектеристиките на имота; Правен анализ на имота; Предварителен бюджет и оценка на риска.

Управление на строителния проект – Управление на разходите в съответствие с утвърдения бюджет; Контрол на графика на изпълнение; Количествен и качествен контрол на строителните работи

Юридическо oбслужване – Подготовка на сделки по прехвърляне на собствеността; Съдействие на клиенти при процедурите по прехвърляне; Изповядване на сделки и предаване на владение; Пълно правно обслужване по време на строителния процес.

Професионално почистване – След строително почистване, абонаментно почистване на жилища и офис помещения; Индустриално почистване; Специализирано почистване

Фасилити мениджмънт – Управление на сгради

Техническа поддръжка – СМР, Довършителни работи, Обзавеждане

Финансово – счетоводни услуги – Счетоводно обслужване на инвеститора; Консултации по казуси свързани с данъчното законодателство; Допълнителни данъчни и бизнес консултации

Сигнално-охранителна дейност – Видеонаблюдение, Контрол на достъп, ППИ

Пратете ни email

Къде се намираме