Инженерни мрежи в комплекса

Комплексът разполага със собствен енергиен център включващ котелна централа с инсталирана мощност от 6 MW, охладителен център с мощност 3,5 MW и трафопост от 4 MW с две независими захранвания.

Сградата разполага с 14 бр Климатични камери за обработка на пресния въздух. Отоплението и охлаждането се осъществява по четиритръбна система, чрез подови конвектори.

В максимална степен е дадена въжможност за контрол при избора на локалната температура и режим на работа на всеки отделен етаж.

Окачена фасада

Фасадата е уникално изпълнение на ALUKÖNIGSTAHL и е разработка на най-изявените специалисти в тази област. Системата е единствена по рода си и носи името „Вертиго“ влизайки в топ 12 сгради на производителя за 2012 г.

Подборът на вида на стъклата и тяхното различно покритие позволява да се ограничи слънчевата радиация, но в същото време да се съхрани акумулираната вътрешна топлина.

Система за управление на сградата (BMS)

Като бизнес сграда от висок клас Вертиго разполага с централизирана компютърна система за контрол и дистанционно управление на инженерните системи, мониторинг за поява и развитие на пожар и дистанционно отчитане на индивидуалните контролни прибори за консумация.

Съгласно българските нормативи сградата се класифицира като „висока“ и във връзка с това е оборудвана с множество съоръжения, които гарантират опазването на човешкия живот при аварийни ситуации. Комплексът разполага и със собствен дизел генератор с номинална мощност от 730kVA, гарантиращ работа на аварийните системи.

Два пъти в годината обитателите на сградата преминават тренировки по евакуация.

Охрана

Комплексът е с денонощна – 24/7 жива охрана и видеоохрана – 64 броя камери, монтирани в общите части на цялата сграда.

На разположение на охраната са паник бутон и специална честота за радио връзка. Достъпът до комплекса се осъществява с поименни електронни карти за служители или чрез рецепция.

Озеленен покрив

Следвайки модерните тенденции в урбанистиката на покривът на ниското тяло на сградата е създадена озеленена среда, която има за цел да оптимизира отоплението и охлаждането на офисите на втория етаж . Предвижда се достъп до озеленената среда за общо ползване.