Политика за бисквитки

 

Актуализация/обновяване
Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас периодично, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем възникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последната й актуализация – 05 септември 2023 г.